logo

Navbar menu

ΑΡΧΙΚΗΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΠ.ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΑΔΕΙΕΣ.Χ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΟΑΕΔ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

background skin

Facebook - google plus - Youtube

Tips Tricks And Tutorials

Aποκλειστική ενημέρωση μέσω email!

Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας μπαίνοντας στο email σας!
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Υoutube για να λαμβάνετε ολα τα video του σωματείου στο email σας!

Ανακοίνωση - Εκ μέρους της Διοίκησης

*Το Σωματείο Χειριστών Πάτρας θα είναι ανοιχτό

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18:00-20:00

(Κολοκοτρώνη 20 Πλατεία Όλγας Εργατικό Κέντρο Πάτρας)

προκειμένου να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τα μέλη του*

Κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς μείωσης αποδοχών από τον εργοδότη μετά τη λήξη ΣΣΕ ή ΔΑΑλλαγές στη χρονική διάρκεια της μετενέργειας των ΣΣΕ ή ΔΑ, καθώς και στην ισχύ των κανονιστικών όρων, επήλθαν με το άρ. 72 του Ν.4331/2015 και την υπ' αριθ. 31355/1269/8-7-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.
Οι αλλαγές αυτές βέβαια αφορούν μικρό αριθμό εργαζομένων, αφού αφενός, ελάχιστες πλέον ΣΣΕ βρίσκονται σε ισχύ και αφετέρου αυτές δεσμεύουν μόνο τα μέλη των οργανώσεων που υπογράφουν τις συμβάσεις αυτές

Όπως είναι γνωστό, η μετενέργεια μιας ΣΣΕ, που έληγε ή καταγγελόταν από τα συμβαλλόμενα μέρη, είχε μειωθεί από τους έξι μήνες στους τρείς με το Ν.4046/2012 και την την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

Με την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν είχε συναφθεί νέα Σ.Σ.Ε, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούσαν επιδόματα έπαυαν να ισχύουν, συνέχιζαν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούσαν το βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της σ.σ.ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε) και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις σ.σ.ε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Ο εργοδότης είχε τη δυνατότητα (χωρίς δηλ. τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων) να περικόψει μετά τη λήξη της μετενέργειας της ΣΣΕ, όσα επιδόματα δεν συμπεριλαμβανόταν στα παραπάνω.

Σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α' 2-7-15), η μετενέργεια των ΣΣΕ επανήλθε στο εξάμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου, οι κανονιστικοί όροι εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό.
Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας της ΣΣΕ ή της Διαιτητικής Απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, καταργούμενης σιωπηρά κάθε αντίθετης διάταξης. Δηλαδή μετενεργούν και εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας που ίσχυαν για τον κάθε εργαζόμενο μέχρι και την τελευταία ημέρα του εξαμήνου παράτασης και όπως είχαν διαμορφωθεί τη μέρα αυτή, μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας ή συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση. (εγκ. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31355/1269/8-7-2015)
Καταργείτε συνεπώς η δυνατότητα που παρείχε ο Ν.4046/2012 και η ΠΥΣ 6/2012 στον εργοδότη, για μονομερή μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, μετά τη λήξη και της μετενέργειας ΣΣΕ ή ΔΑ.

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Εγκύκλιος αριθμ. πρωτ.: 31355/1269/8-7-2015

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4331/2015

Σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του νόμου 4331/2015 (Α’ 69), με την οποία ρυθμίζεται η παράταση της κανονιστικής ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.
Επιπλέον, κατά το άρθρο 78 του ιδίου νόμου η έναρξη ισχύος του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2/7/2015), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Ως εκ τούτου, από τις 2/7/2015 η παράταση της κανονιστικής ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης που έληξε ή καταγγέλθηκε επανέρχεται στους έξι μήνες, καταργούμενης σιωπηρά κάθε αντίθετης διάταξης. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις που στις 2/7/2015 τελούν εν ισχύ, είτε βάσει του καθορισμού της διάρκειάς τους από τα συμβαλλόμενα μέρη και το διαιτητή αντιστοίχως, είτε βάσει της (τρίμηνης μέχρι τις 2/7/2015) εκ του νόμου παράτασης (ΠΥΣ 6/2012- ΦΕΚ 38/Α/28-2-2012) της κανονιστικής ισχύος τους, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 72 παρ. 1.
Μετά την πάροδο του εξαμήνου παράτασης επέρχεται το στάδιο της μετενέργειας, καθώς βάσει της διάταξης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας της ΣΣΕ ή της Διαιτητικής Απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, καταργούμενης σιωπηρά κάθε αντίθετης διάταξης. Δηλαδή μετενεργούν και εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας που ίσχυαν για τον κάθε εργαζόμενο μέχρι και την τελευταία ημέρα του εξαμήνου παράτασης και όπως είχαν διαμορφωθεί τη μέρα αυτή, μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας ή συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2015/07/Katargisi-tis-dynatotitas-monomeroys-meiosis-apodoxon-apo-ton-ergodoti-meta-ti-lixi-SSE-i-DA.html#ixzz3iWZ0F8CC

Η Διοίκηση

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας παρακαλούμε όχι ύβρης