logo

Navbar menu

ΑΡΧΙΚΗΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΠ.ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΑΔΕΙΕΣ.Χ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΟΑΕΔ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

background skin

Facebook - google plus - Youtube

Tips Tricks And Tutorials

Aποκλειστική ενημέρωση μέσω email!

Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας μπαίνοντας στο email σας!
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Υoutube για να λαμβάνετε ολα τα video του σωματείου στο email σας!

Ανακοίνωση - Εκ μέρους της Διοίκησης

*Το Σωματείο Χειριστών Πάτρας θα είναι ανοιχτό

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18:00-20:00

(Κολοκοτρώνη 20 Πλατεία Όλγας Εργατικό Κέντρο Πάτρας)

προκειμένου να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά τα μέλη του*

Ενυμερωτική Εγκύκλιος Ένταξη καινούριων μηχανημάτων έργου !
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Kαθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 84123/305/Φ113 (1)Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ.Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198)και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6)ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του Ν. 3982/2011
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα-τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’/143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228παρ. 1-6 του Ν. 4072/2012 (Α’/86) και με την υποπαράγραφο 23 του Ν. 4254/2014 (Α’/85), ιδίως δε το άρθρο 4παρ. 5 του νόμου αυτού.

2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’/114).

4. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’/185).

5. Το Π.δ. 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες,
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»,ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού (Α’/198).

6. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’/98).

7. Την υπ’ αριθ. 107837/2015 κοινή απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη» (Β’/2280).

8. Την υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519
6-3-2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ 592  ΥΟΔΔ/2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον διορισμό του Ευστράτιου Ζαφείρη του Χαραλάμπους στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.Γ.9.6/οικ. 1724/143/16-2-2012
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τη «συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων για την
έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 10 του
Ν. 3982/2011», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
Φ.Γ.9.6/οικ. 12469/876/31.10.2012, Φ.Γ.9.6/οικ.11013/
708/6.10.2014, Φ.Γ.9.6/οικ.48676/221/6.5.2015 και Φ.Γ.9.6/
οικ.86830/402/24.8.2015 όμοιες.

11. Το πρακτικό Νο 1/2015 της από 28.9.2015 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το
οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση / συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η) σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της.

12. Το πρακτικό Νο 2/2015 της από 21.12.2015 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το
οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση / συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η) σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Γίνεται δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Τεχνικών
Επαγγελμάτων σύμφωνα με τα 11, 12 άνω σχετικά και
τροποποιείται και συμπληρώνεται η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με αριθμό Οικ. 1032/166/
Φ.Γ.9.6.4(Η)’/2013 «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου
σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα
του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και
αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990

(Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του
προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει ως εξής:

Άρθρο 1
Τα άρθρα 2 και 4 τροποποιούνται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η
περίπτωση 1.1 ως εξής: 

«1.1 Εκσκαφείς όλων των τύπων
και εξαρτήσεων οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί
στην ξηρά ή στη θάλασσα παντός τύπου και συστήματος
λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων)».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται
η περίπτωση 1.3 ως εξής: 

«1.3 Τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB (ΤΣΙ-ΣΙ-ΜΠΙ),
CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λπ.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται η περίπτωση 1.9 ως εξής:
«1.9 Μηχανήματα επεξεργασίας (απομείωσης όγκου
σπαστήρες, μηχανικά κόσκινα και λοιπά) αδρανών υλικών αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, παντός τύπου
και συστήματος λειτουργίας».

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η
περίπτωση 2.1 ως εξής: 

«2.1 Γερανοί μεταθετοί παντός
τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά
ή στη θάλασσα (πλην αποκλειστικώς ηλεκτροκίνητων)».

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται
η περίπτωση 2.3 ως εξής: 

«2.3 Γερανοφόρα οχήματα
(παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των 3 τόνων στη βάση του ή
ελάχιστης ροπής ανύψωσης τρία τονόμετρα (3 tnm)».

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται η περίπτωση 2.9 ως εξής:
«2.9. Βαρέα οχήματα ανύψωσης και μεταφοράς αντικειμένων και φορτίων παντός τύπου (πλην γερανοφόρων)».

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η
περίπτωση 3.3 ως εξής: 

«3.3 Μηχανήματα διάστρωσης
ασφάλτου (ΦΙΝΙΤΣΕΡ), σκυροδέματος και άλλων υλικών
παντός τύπου».

12. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:


«10. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Α’, Β’ και Γ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης
(θερμικές μηχανές) Ε’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας
Α ειδικότητας 1 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 και 1.9 της κατάταξης του άρθρου 2».

13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:


«11. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Δ’ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) ΣΤ’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β,ειδικότητας 2 του Π.δ. 113/2012, για το Μ.Ε. 2.9, και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 3 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.1 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.».

14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:


«12. H άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Α’, Β’ και Γ΄ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης
(θερμικές μηχανές) ΣΤ’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α ειδικότητας 2 του Π.δ. 113/2012, για το Μ.Ε. 2.9, και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.1 και 3.2, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2».

15. Η παράγραφος 17 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:


«17. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Δ’ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Θ’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β,ειδικότητας 3 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 και 3.12 της κατάταξης του άρθρου 2.».

16. Η παράγραφος 18 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:


«18. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Α’, Β’ και Γ’ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Θ’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 και 3.12 της κατάταξης του άρθρου 2.»

Άρθρο 2

Οι χειριστές - κάτοχοι αδειών Μ.Ε ειδικοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.δ. 113/2012 δύνανται να χειρίζονται το αντίστοιχο/ σχετικό προς την άδειά τους παρελκόμενο εξάρτημα Μ.Ε πολλαπλών εργασιών.

Άρθρο 3

Συμπληρώνεται ο Πίνακας 1 του 8 άνω σχετικού με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος της παρούσας οι οποίοι
περιέχουν Μ.Ε. που αναφέρονται στο πρακτικό Νο 1/2015 της από 28.9.2015 3ης συνεδρίασης και στο πρακτικό
Νο 2/2015 της από 21.12.2015 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’/2013 υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1 


Μηχανήματα έργου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 της υπουργικής από-
φασης υπ’ αρ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) σύμφωνα με το πρακτικό Νο 1/2015 της από 28.9.2015 3ης συνεδρίασης
της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων
α/α κατά το Πρακτικό Νο 1/2015

1.1 Αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα FIORI Εμπίπτει στην 1.5
1.2 Γερανός - εκσκαφέας VOLVO Εμπίπτει στην 2.3

1.3 Γερανός - εκσκαφέας RUSTON - BUCYRUS Εμπίπτει στην 2.3

2.1 Μ.Ε. ανύψωσης και μετατοπίσεων σκαφών - ASCOM Εμπίπτει στην 2.1

2.2 Κινητή επί τροχών πετρελαιοκίνητη γερανογέφυρα (Αυτοκινούμενος Γερανός Ανέλκυσης σκαφών) WISE HANDLING LTD Εμπίπτει στην2.1

2.3 Γερανογέφυρα αυτοκινούμενη Kalmar (Container straddle carrier) Εμπίπτει στην 2.1

2.4 Όχημα στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων (Reach stacker) Konecraves Εμπίπτει στην 2.1

2.5 Εξέδρα εργασίας - Πλατφόρμα (ψαλιδωτή) Getman platform scissor lift Εμπίπτει στην 2.5

3.1 Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων KAMAG Εμπίπτει στην 2.9

3.2 Μηχάνημα μετατόπισης (μετατοπιστικό) βαρέων αντικειμένων KAMAG -Shipyard transporter Εμπίπτει στην 2.9

3.3 Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων επί παλέτας - CTEC Εμπίπτει στην 2.9

5.1 Πλυντήριο πεζοδρομίων - οδοστρωμάτων DULEVO Εμπίπτει στην 4.1

5.2 Πλυστικό μηχάνημα καθαρισμού (πλυντήριο) πεζοδρομίου -οδοστρωμάτων(cleaning equipment - pavement cleaner) Εμπίπτει στην 4.1

5.3 Καθαριστής φωτοβολταϊκών (Φ/Β) panel - BP Metalmeccanica Εμπίπτει στην 4.8

7.1 Φορτηγό όχημα με σύστημα ανύψωσης - απόθεσης καρότσας (hook lift) Εμπίπτει στην 2.3

7.2 Μετατοπιστικό τρένων - Γερανός Εμπίπτει στην 2.3

7.3 Εργοταξιακό αυτοκίνητο MAN Εμπίπτει στην 3.1

7.4 Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων KALMAR Εμπίπτει στην 6.1

7.5 Τηλεσκοπικό μηχάνημα φόρτωσης ανύψωσης που φέρει περόνες CASE Εμπίπτει στην 2.1

Πίνακας 2

Μηχανήματα έργου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ.
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2/2015 της από 21.12.2015 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Τεχνικών Επαγγελμάτων

1.1 Αυτοκινούμενος αλυσότροχος σπαστήρας Nordberg Εμπίπτει στην 1.9

1.2 Αυτοκινούμενος αλυσότροχος σπαστήρας Extec Impactor Εμπίπτει στην 1.9

1.3 Αυτοκινούμενος αλυσότροχος σπαστήρας Pegson Trakpactor Εμπίπτει στην 1.9

1.4 Σπαστήρας ROCKSTER Εμπίπτει στην 1.9


1.5 Κόσκινο μηχανικό Extec Screens & Crushers Εμπίπτει στην 1.9

2.1 Πρέσσα σκραπ LOURITEX και γερανός Loglift Εμπίπτει στην 2.6


2.2 Πρέσσα σκραπ LEFORT Εμπίπτει στην 2.6

2.3 Απορριμματοφόρο που φέρει γερανό ΗΙΑΒ Εμπίπτει στην 2.3

3.1 Συμπιεστής απορριμμάτων (Προωθητής - συμπυκνωτής) BOMAG Εμπίπτει στην 3.7

3.2 Συμπιεστής απορριμμάτων - συμπυκνωτής TANA Εμπίπτει στην 3.7

3.3 Συμπιεστής απορριμμάτων (landfill compactor) Caterpillar 816F Εμπίπτει στην 3.7

3.4 Διαστρωτήρας σκυροδέματος Gomaco Εμπίπτει στην 3.3

4.1 Ηλεκτροκίνητο κοπτικό αλυσοπρίονο Fantini Suds RL Εμπίπτει στην 5.2

5.1 Πλυστικό μηχάνημα καθαρισμού (πλυντήριο) πεζοδρομίου -οδοστρωμάτων(cleaning equipment - pavement cleaner) ROS ROCA Εμπίπτει στην 4.1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Η Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ


Η Διοίκηση

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας παρακαλούμε όχι ύβρεις